• Odbierz prezent
MODERN COMMERCE S.A.: Uzupełnienie materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 czerwca 2021 r. (2021-06-15 08:38)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr26/2021
Data sporządzenia:2021-06-15
Skrócona nazwa emitenta
MODERN COMMERCE S.A.
Temat
Uzupełnienie materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 23/2021 z dnia 20 maja 2021 roku niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 311 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych sporządził sprawozdanie Zarządu („Sprawozdanie”) w związku z zamierzonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii P oraz pokryciem ich wkładami niepieniężnymi.
Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości następujące dokumenty:
1. Sprawozdanie,
2. Opinię biegłego rewidenta na temat wartości godziwej 100% kapitałów własnych oraz pakietu 20 udziałów w Spółce IT Fashion Polska Group & Partners Sp. z o.o.” oraz Opinię biegłego rewidenta na temat wartości godziwej 100% kapitałów własnych oraz pakietu 1.221 udziałów w spółce MamissimaSp. z o.o.- obie wykonane przez biegłego rewidenta Marcina Wasila (kluczowy biegły rewident nr ew. 9846 WBS Audyt sp. z o.o.)
Załączniki
PlikOpis
Sprawozdanie Zarzadu.pdf
Opinia na temat wartości godziwej 100% kapitałów własnych IT Fashion Polska Group_.pdf
Opinia na temat wartości godziwej 100% kapitałów własnych Mamissima Sp. z o.o._.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-15Dagmara GadomskaProkurent samoistny

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk