• Odbierz prezent
MODERN COMMERCE S.A.: Spełnienie warunku z zawartej umowy inwestycyjnej (2021-09-17 21:27)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr40/2021
Data sporządzenia: 2021-09-17
Skrócona nazwa emitenta
MODERN COMMERCE S.A.
Temat
Spełnienie warunku z zawartej umowy inwestycyjnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2021 z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie zawarcia przez Emitenta ze wspólnikiem spółki pod firmą IT Fashion Polska Group& Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („ITF”) umowy inwestycyjnej, na mocy której Spółka zobowiązała się nabyć 100 udziałów w ITF stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki oraz uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników ITF („Umowa Inwestycyjna”), informuje, że w dniu 17 września 2021 roku spełnił się warunek zawieszający transakcję przewidzianą w Umowie Inwestycyjnej, tj. właściwy dla Spółki sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji Spółki za łączną cenę emisyjną nie mniejszą niż 60.000.000 zł. Spełnienie powyższego warunku nastąpiło w wyniku rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców 148.131.000 akcji serii O Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-17Maciej TygielskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk