• Odbierz prezent
MODERN COMMERCE S.A.: Informacja o podpisaniu porozumienia dotyczącego zmiany warunków emisji obligacji 
serii A (2021-03-22 18:26)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia: 2021-03-22
Skrócona nazwa emitenta
MODERN COMMERCE S.A.
Temat
Informacja o podpisaniu porozumienia dotyczącego zmiany warunków emisji obligacji
serii A
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu
do raportów ESPI nr 2/2017, nr 5/2017, nr 9/2017, nr 22/2020, nr 3/2021 odpowiednio z dnia
28.02.2017 r., 28.03.2017 r., 11.04.2017 r., 18.12.2020r., 18.02.2021r., informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. dnia 22.03.2021 r., zostało podpisane porozumienie z obligatariuszami posiadającymi 100% obligacji serii A, dotyczące zmiany warunków emisji obligacji serii A („Porozumienie”) pomiędzy Emitentem a Obligatariuszem.
Strony niniejszym Porozumieniem przedłużyły dzień wykupu Obligacji na 29 marca 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk