• Odbierz prezent
MODERN COMMERCE S.A.: Informacja o objęciu udziałów przez Emitenta (2021-03-19 17:14)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia: 2021-03-19
Skrócona nazwa emitenta
MODERN COMMERCE S.A.
Temat
Informacja o objęciu udziałów przez Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 17/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. oraz 18/2020 z dnia 17.12.2020 r. o podpisaniu Umowy Inwestycyjnej informuje, że w dniu 19 marca 2021r. Emitent objął 16 nowych udziałów w podwyższonymkapitale zakładowym spółki Rebel Tang spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS 0000841477 (Rebel Tang) do kwoty 5.800,00 zł za łączna kwotę 1.001.232,00 zł.
Po zarejestrowaniu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego powyższych zmian w kapitale zakładowym Rebel Tang, Emitent będzie posiadał 22,4%w kapitale zakładowym tej spółki.
Na podstawie podpisanej Umowy Inwestycyjnej ze spółką Rebel Tang oraz jej wspólnikami, Emitentowi przysługuje prawo do objęcia dodatkowo 9 udziałów, które łączniedadzą Emitentowi 28% w kapitale zakładowym tej spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-19Marek DabrowskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk