• Odbierz prezent
MODE S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 listopada 2021 r. (2021-11-29 15:23)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia: 2021-11-29
Skrócona nazwa emitenta
MODE S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 listopada 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mode SA z siedzibą w Straszynie (dalej: Spółka) informuje, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 listopada 2021 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:
- Sławomir Jarosz – 653 515 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 18,09% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 11,05% ogólnej liczby głosów,
- ABS Investment ASI SA – 722 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 19,99% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 12,21% ogólnej liczby głosów,
- Artur Górski – 550 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 15,23% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 9,30% ogólnej liczby głosów,
- Piotr Boliński – 930 708 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 25,77% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 15,74% ogólnej liczby głosów,
- January Ciszewski – 486 492 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 13,47% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 8,23% ogólnej liczby głosów.
- Roman Pudełko – 269 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 7,45% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 4,55% ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MODE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MODE S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
83-010Straszyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Leśna8
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-29Rafał StepiukPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk