• Odbierz prezent
MO-BRUK S.A.: Wypłata dywidendy ze spółki zależnej. (2021-04-01 19:00)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
MO-BRUK S.A.
Temat
Wypłata dywidendy ze spółki zależnej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi („Emitent”) informuje, że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Raf-Ekologia Sp. z o.o. w dniu dzisjeszym tj 1 kwietnia 2021 podjęło uchwałę o przeznaczeniu w całości zysku za rok obrotowy, trwający od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., który wyniósł 9 767 132,09 zł ( słownie: dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści dwa złote 09/100) na wypłatę dywidendy na rzecz jedynego wspólnika, spółki Mo-BRUK S.A. w powyższej kwocie.
Wypłata dywidendy została ustalona na dzień 16 kwietnia 2021 r.
Zarząd Emitenta informuje, że wypłata dywidendy ze spółki zależnej będzie miała wpływ na wynik jednostkowy Emitenta, natomiast nie wpłynie na wynik skonsolidowany.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MO-BRUK S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-322Niecew
(kod pocztowy)(miejscowość)
68
(ulica)(numer)
+48 (18) 441 70 48+48 (18) 441 70 99
(telefon)(fax)
mobruk@mobruk.plwww.mobruk.pl
(e-mail)(www)
734-329-42-52120652729
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Wiktor MokrzyckiWiceprezes Zarządu
2021-04-01Tobiasz MokrzyckiWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk