• Odbierz prezent
MM CONFERENCES S.A.: Zawiadomienie o wniesieniu powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 14 stycznia 2021 r. (2021-02-18 22:31)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-02-18
Skrócona nazwa emitenta
MM CONFERENCES S.A.
Temat
Zawiadomienie o wniesieniu powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 14 stycznia 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka MM Conferences S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18 lutego 2021 r. Spółka otrzymała odpis postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydziału Gospodarczego z dnia 15 lutego 2021 r. sygn. XX GC 160/21 o udzieleniu zabezpieczenia w sprawie z powództwa Pani Małgorzaty Dulińskiej o stwierdzenie nieważności ewentualnie uchylenie uchwał nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 stycznia 2021 r. poprzez wstrzymanie wykonalności ww. uchwał. Postanowienie z 15 lutego 2021 r. jest nieprawomocne.
Spółka nie otrzymała odpisu pozwu Pani Małgorzaty Dulińskiej. Postanowienie Sądu z dnia 15 lutego 2021 r. sygn. XX GC 160/21 zostało doręczone bez uzasadnienia, Spółka nie zna więc motywów rozstrzygnięcia Sądu. Po doręczeniu odpisu uzasadnienia postanowienia z 15 lutego 20201 r. i doręczeniu odpisu pozwu w sprawie XX GC 160/21 i Spółka podejmie decyzję, co do dalszych kroków w sprawie.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk