• Odbierz prezent
MM CONFERENCES S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 18 lutego 2021 r. (2021-02-19 15:04)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
MM CONFERENCES S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 6/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka MM Conferences S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości korektę raportu ESPI nr 6/2021 z 18 lutego 2021 r. dotyczącego zawiadomienia o wniesieniu powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 14 stycznia 2021.

Korekta dotyczy omyłki pisarskiej.

W zawiadomieniu błędnie wskazano, że powódką w sprawie XX GC 160/21 jest Pani Małgorzata Dulińska, podczas gdy powódką jest Pani Magdalena Dulińska.

W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego pozostała bez zmian.

Podstawa Prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk