• Odbierz prezent
MLT: Raport roczny Moonlit S.A. za 2020 rok (2021-03-19 17:15)
Treść raportu:
Zarząd Moonlit S.A. („Spółka”) przekazuje treść raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2020, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. („Raport Roczny”).

Wraz z Raportem Rocznym, w formie kolejnych załączników, Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości:
•Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 r.;
•Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;
•Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
•Oświadczenie Zarządu na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-19 17:15:46Michał GardełaPrezes Zarządu
2021-03-19 17:15:46Maciej KowalówkaWiceprezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk