• Odbierz prezent
MLP GROUP S.A.: Powzięcie uchwały przez Zarząd MLP Group S.A. w sprawie emisji obligacji serii D (2021-10-26 16:50)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr33/2021
Data sporządzenia: 2021-10-26
Skrócona nazwa emitenta
MLP GROUP S.A.
Temat
Powzięcie uchwały przez Zarząd MLP Group S.A. w sprawie emisji obligacji serii D
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MLP Group S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 26 października 2021 roku Zarząd Spółki powziął uchwałę o emisji przez Spółkę, w ramach oferty publicznej kierowanej do inwestorów kwalifikowanych, do 20.000 sztuk obligacji na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1.000 EUR każda i łącznej wartości nominalnej do 20.000.000 EUR („Obligacje”).

Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 17 listopada 2021 roku po cenie emisyjnej 1.000 EUR za jedną Obligację.

Obligacje podlegają zmiennemu oprocentowaniu w wysokości stawki EURIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów bankowych w EUR powiększonej o marżę.

Obligacje zostaną wyemitowane jako niezabezpieczone.

Cel emisji Obligacji nie został określony.

Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 17 maja 2024 roku.

Spółka będzie ubiegać się o rejestrację Obligacji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MLP GROUP S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-800Pruszków
(kod pocztowy)(miejscowość)
3-go Maja8
(ulica)(numer)
+48 22 738 30 10+48 22 738 30 19
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
534-10-12-136010971300
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-10-26Radosław T. KrochtaPrezes Zarządu
2021-10-26Michael ShapiroWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk