• Odbierz prezent
MLP GROUP S.A.: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii E MLP GROUP S.A. (2021-06-15 22:26)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia: 2021-06-15
Skrócona nazwa emitenta
MLP GROUP S.A.
Temat
Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji akcji serii E MLP GROUP S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd MLP Group S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2021 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) wydał komunikat, w którym poinformował, że zgodnie z decyzją KDPW nr 766/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r., w dniu 16 czerwca 2021 r. nastąpi rejestracja 1.653.384 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,25 zł każda oznaczonych kodem ISIN PLMLPGR00017.

Podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MLP GROUP S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-800Pruszków
(kod pocztowy)(miejscowość)
3-go Maja8
(ulica)(numer)
+48 22 738 30 10+48 22 738 30 19
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
534-10-12-136010971300
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-15Radosław T. KrochtaPrezes Zarządu
2021-06-15Michael ShapiroWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk