• Odbierz prezent
ML SYSTEM S.A.: Zawarcie znaczącej umowy (2021-05-06 08:29)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr20/2021
Data sporządzenia: 2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
ML SYSTEM S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ML System S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 5 maja 2021 r. Spółka zawarła z Elżbietą Jeżewską i Andrzejem Jeżewskim, działającymi jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą PROMET-PLAST s.c. Elżbieta Jeżewska, Andrzej Jeżewski („Zamawiający”) i występującymi jako partner wiodący w ramach partnerstwa ustanowionego na rzecz realizacji projektu pod nazwą „Zwiększenie udziału energii OZE w Energetycznym Klastrze Oławskim EKO, poprzez montaż instalacji PV i EW” („Projekt”), umowę na generalne wykonawstwo Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Na podstawie zawartej umowy Spółka zobowiązała się w szczególności do dostawy, montażu i uruchomienia instalacji fotowoltaicznych w określonych lokalizacjach. Łączna wartość umowy wynosi 9.985.344,00 zł netto. Całość prac powinna zostać zakończona do końca 2022 r.
Łączna wartość umów zawartych z Zamawiającym w czasie ostatnich 12 miesięcy wynosi 13,9 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ML SYSTEM S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
36-062Zaczernie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zaczernie190G
(ulica)(numer)
+48 17 7788266+48 17 853 58 77
(telefon)(fax)
biuro@mlsystem.plwww.mlsystem.pl
(e-mail)(www)
5170204997180206288
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-06Dawid CycońPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk