• Odbierz prezent
ML SYSTEM S.A.: Zawarcie umowy leasingu finansowego nieruchomości (2021-04-29 18:18)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia: 2021-04-29
Skrócona nazwa emitenta
ML SYSTEM S.A.
Temat
Zawarcie umowy leasingu finansowego nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ML System S.A. (”Spółka”, „Emitent”) informuje, że Spółka w dniu 29 kwietnia 2021 r. podpisała z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie („Finansujący”) umowę leasingu finansowego, na podstawie której Finansujący oddała do korzystania Spółce nieruchomość gruntową z położonym na niej budynkiem hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni użytkowej ok. 6,2 tys. m2, wraz z niezbędnym zapleczem i infrastrukturą.
Wartość początkowa umowy leasingu wynosi 17.600.000 złotych netto, w tym opłata wstępna w kwocie 2.640.000 złotych netto, a pozostała część, powiększona o odsetki, zostanie spłacona w ciągu 8 lat na podstawie ustalonego harmonogramu rat. W ocenie Spółki warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.
Spółka jest uprawiona do wykupu przedmiotu leasingu po upływie okresu obowiązywania Umowy. Roszczenie o przeniesienie własności na Spółkę wpisane zostanie w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ML SYSTEM S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
36-062Zaczernie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zaczernie190G
(ulica)(numer)
+48 17 7788266+48 17 853 58 77
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5170204997180206288
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-29Dawid CycońPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk