• Odbierz prezent
ML SYSTEM S.A.: Zakończenie etapu badań podstawowych (2021-04-19 22:51)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-04-19
Skrócona nazwa emitenta
ML SYSTEM S.A.
Temat
Zakończenie etapu badań podstawowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ML System S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 kwietnia 2021 r. Spółka otrzymała od podmiotu prowadzącego badanie na zlecenie Emitenta informację o zakończeniu etapu badań podstawowych oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia "Covid Detector", w tym testów z wydmuchiwanego powietrza. Zgodnie z otrzymaną przez Spółkę informacją, obecnie trwa opracowanie pozyskanych danych medycznych celem przygotowania raportu przydatności klinicznej urządzenia.

Ustalenie w warunkach klinicznych potencjału diagnostycznego urządzenia "Covid Detector" dla diagnostyki innej niż z wydmuchiwanego powietrza, w szczególności w drodze badania poziomu przeciwciał w kierunku SARS-Cov-2 w krwi pacjenta, odbędzie się zgodnie z przyjętym planem badania w terminie późniejszym, tj. w 3 i 6 miesiącu od włączenia do badania.

O wynikach oceny skuteczności diagnostycznej urządzenia, oraz ewentualnych kolejnych istotnych etapach związanych z oceną urządzenia Covid Detector, Spółka będzie informowała w trybie stosownych raportów.
Spółka zastrzega, iż powyższe założenia mogą ulegać w przyszłości zmianom z uwagi na to, iż opierają się na wielu czynnikach, w tym czynnikach niezależnych od Spółki. Spółka zastrzega, iż przyjęte założenia, wykonane ani planowane działania nie gwarantują uzyskania pozytywnej oceny skuteczności diagnostycznej urządzenia Covid Detector ani jego dopuszczenia do obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ML SYSTEM S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
36-062Zaczernie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zaczernie190G
(ulica)(numer)
+48 17 7788266+48 17 853 58 77
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5170204997180206288
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-19Dawid CycońPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk