• Odbierz prezent
ML SYSTEM S.A.: Proces badania urządzenia „Covid Detector” (2021-04-01 08:53)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-04-01
Skrócona nazwa emitenta
ML SYSTEM S.A.
Temat
Proces badania urządzenia „Covid Detector”
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ML System S.A. („Spółka”, „Emitent”), bazując na informacjach uzyskanych od podmiotu prowadzącego badanie na zlecenie Emitenta, szacuje, że podstawowe badanie oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności urządzenia „Covid Detector” do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 z wydmuchiwanego powietrza, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2021 z dnia 11.02.2021, powinno zakończyć się w terminie ok. 2 tygodni od dnia przekazania niniejszego raportu.
Emitent prowadzi rozmowy z wybranymi podmiotami, które mogą być zainteresowane wykorzystaniem urządzenia „Covid Detector” w przypadku potwierdzenia jego skuteczności i przydatności i wprowadzenia urządzenia do obrotu (np. podmioty zarządzające portami lotniczymi). Wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest możliwe wskazanie przez Emitenta realnego terminu zakończenia tych rozmów i ich wyniku. O wynikach oceny skuteczności diagnostycznej urządzenia oraz ewentualnych kolejnych istotnych etapach związanych z oceną i możliwą komercjalizacją urządzenia „Covid Detector”, Spółka będzie informowała w trybie stosownych raportów.
Spółka zastrzega, iż powyższe założenia mogą ulegać w przyszłości zmianom z uwagi na to, iż opierają się na wielu czynnikach, w tym czynnikach niezależnych od Spółki. Spółka zastrzega, iż przyjęte założenia, wykonane ani planowane działania nie gwarantują uzyskania pozytywnej oceny skuteczności diagnostycznej urządzenia Covid Detector ani jego dopuszczenia do obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ML SYSTEM S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
36-062Zaczernie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zaczernie190G
(ulica)(numer)
+48 17 7788266+48 17 853 58 77
(telefon)(fax)
biuro@mlsystem.plwww.mlsystem.pl
(e-mail)(www)
5170204997180206288
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-01Dawid Cycoń Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk