• Odbierz prezent
ML SYSTEM S.A.: Podpisanie umów kredytowych oraz aneksów do umów kredytowych (2021-04-20 00:07)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
ML SYSTEM S.A.
Temat
Podpisanie umów kredytowych oraz aneksów do umów kredytowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ML System S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 19 kwietnia 2021 r. zostały podpisane z Bankiem Gospodarstwa Krajowego („BGK"):
1) umowa o kredyt obrotowy w odnawialnej linii kredytowej do kwoty 15 mln zł, z terminem spłaty do 31 maja 2023 r.,
2) umowa ramowa zawierania i wykonywania transakcji pochodnych zawarta na czas nieokreślony, w ramach której przyznano Spółce limit kredytowy do kwoty 1,7 mln zł obowiązujący do 19 kwietnia 2022 r.,
3) dwa aneksy do obowiązujących umów kredytowych (umowy o kredyt w odnawialnej linii kredytowej z limitem 10 mln zł z dnia 21 marca 2019 roku oraz umowy o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 4 mln zł z dnia 21 marca 2019 roku, o zawarciu których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2019 z dnia 21 marca 2019 r., skorygowanym w dniu 25 marca 2019 r.), na podstawie których przedłużono okres udostępnienia ww. kredytów do dnia 31 maja 2023 r.
Zabezpieczeniem wierzytelności banku są m.in. hipoteka na nieruchomości będącej siedzibą Spółki oraz zastawy rejestrowe na mieniu Spółki.
Warunki kredytów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ML SYSTEM S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
36-062Zaczernie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zaczernie190G
(ulica)(numer)
+48 17 7788266+48 17 853 58 77
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5170204997180206288
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20Dawid CycońPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk