• Odbierz prezent
MIRBUD S.A.: Podpisanie umowy na budowę  budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bohaterów Kragujewca w Bydgoszczy (2021-03-09 09:31)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-03-09
Skrócona nazwa emitenta
MIRBUD S.A.
Temat
Podpisanie umowy na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bohaterów Kragujewca w Bydgoszczy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MIRBUD S.A. (dalej: „Emitent"), działając zgodnie z Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR informuje, że w dniu 9 marca 2021 otrzymał zwrotnie podpisaną umowę z JHM DEVELOPMENT S.A. – spółką zależną od Emitenta.

Przedmiotem umowy jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Bohaterów Kragujewca 8A w Bydgoszczy.

Wartość umowy: 27 843 000,00 zł netto.

Informacja o podpisaniu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na znaczną w skali Spółki wartość umowy oraz jej znaczenie dla Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MIRBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRBUD S.A.budownictwo
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-100Skierniewice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Unii Europejskiej18
(ulica)(numer)
46/833-98-2846/833-97-32
(telefon)(fax)
sekretariat@mirbud.plwww.mirbud.pl
(e-mail)(www)
836-17-02-207750772302
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-09Jerzy Mirgos Prezes Zarządu
2021-03-09Paweł Korzeniowski Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk