• Odbierz prezent
Miraculum spółka

24 kwietnia znana spółka z branży kosmetycznej Miraculum przedstawiła wyniki finansowe za 2019 r. Przychody pozostały na zbliżonym poziomie, a strata netto uległa znaczącemu obniżeniu.

 

24 kwietnia w piątek po sesji na GPW spółka Miraculum opublikowała raport finansowy za 2019 r. Przychody wyniosły 21,76 mln zł wobec 22,24 mln zł rok wcześniej. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 5,71 mln zł wobec straty wynoszącej 4,72 mln zł w poprzednim roku. Spółka zakończyła 2019 rok stratą netto w wysokości 2,67 mln zł wobec straty netto wynoszącej 4,05 mln zł przed rokiem.

W liście do akcjonariuszy poinformowano, że miniony rok był kolejnym etapem w procesie uzdrawiania sytuacji finansowej i odbudowy pozycji rynkowej spółki. Miraculum utrzymało przychody ze sprzedaży na zbliżonym poziomie i znacząco ograniczyło straty finansowe. W 2019 r. spółka dokonała całkowitej spłaty kredytu w wysokości 6 mln zł. Dużym zainteresowaniem wśród konsumentów cieszą się takie marki, jak Gracja BIO, Pani Walewska czy Joko. Produkty spółki są oferowane zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych.

Spółka Miraculum to polska firma kosmetyczna z niemal 100-letnią tradycją. Jest obecna na GPW od 2007 r.

Na piątkowej sesji spółka była notowana na minusie o 1,54%. Akcje Miraculum kosztowały 1,28 zł.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk