• Odbierz prezent
Miraculum

12 czerwca sąd zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego spółki Miraculum. Jakie korzyści z tego odniesie znana spółka z branży kosmetycznej?

 

13 czerwca w swym komunikacie spółka Miraculum poinformowała, że w dniu 12 czerwca 2019 r. sąd zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Miraculum zostało dokonane poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,08 zł. Wartość nominalna każdej akcji została więc obniżona z 1,38 zł do 1,30 zł. Wysokość kapitału zakładowego spółki po obniżeniu to 42 250 000 zł.

Spółka w swym komunikacie zamieściła uzasadnienie do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego. W swym uzasadnieniu zarząd zwrócił uwagę na konieczność pokrycia straty spółki z lat ubiegłych. Umożliwi to odbudowę rynkowego wizerunku spółki jako partnera biznesowego z ustabilizowaną sytuacją finansową. Będzie to miało szczególne znaczenie dla oceny spółki w trakcie procesu ubiegania się o kolejne dofinansowania z funduszy europejskich do projektów inwestycyjnych i rozwojowych, zwłaszcza dla organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020, a także w kolejnych latach. Spółka ma zamiar ponownie ubiegać się o dofinansowanie z funduszy unijnych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Dodano, że pozyskane w wyniku obniżenia kapitału zakładowego środki w wysokości 2 600 000 zł w całości zostaną przeznaczone na pokrycie straty z lat ubiegłych, dzięki czemu spółka utrzyma możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych na rozwój i inwestycje przedsiębiorstw.

W trakcie czwartkowej sesji na GPW cena akcji Miraculum wzrosła o ponad 7%.

Czytaj także: Miraculum w Chinach. Akcje spółki w górę

W niedzielnym komunikacie spółka z branży kosmetycznej Miraculum poinformowała o zawarciu strategicznej umowy współpracy dotyczącej rynku chińskiego. Czego dotyczy umowa i jakie daje perspektywy na przyszłość polskiej spółki?   9 czerwca w niedzielę spółka Miraculum poinformowała, że w dniu 8 czer.. Czytaj
Miraculum w Chinach. Akcje spółki w górę


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk