• Odbierz prezent
Miraculum spółka

8 kwietnia w godzinach popołudniowych spółka branży kosmetycznej Miraculum przedstawiła wyniki finansowe za 2018 r. Były one znacznie lepsze niż w roku poprzednim.

 

W 2018 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 22,24 mln zł wobec 20,21 mln zł w 2017 r. Stanowi to wzrost o 10%. Strata z działalności operacyjnej wyniosła 4,72 mln zł wobec straty wynoszącej 8,34 mln zł w 2017 r. Strata netto wyniosła 4,05 mln zł wobec 11,19 mln zł w poprzednim roku.

W liście do akcjonariuszy poinformowano, że w 2018 r. spółka Miraculum pozytywnie ukończyła kolejny istotny, a zarazem najtrudniejszy etap restrukturyzacji. Zwrócono uwagę na wzrost przychodów ze sprzedaży o 10% oraz niższą o 7,1 mln zł stratę netto w stosunku do wyniku osiągniętego w poprzednim roku.

Spółka kontynuuje wdrażanie przyjętej w 2017 r. Strategii Rozwoju, w szczególności związanej z procesem stopniowego rebrandingu posiadanych marek. Dodano, że spółka z sukcesem kontynuuje działania mające na celu wprowadzenie i sprzedaż produktów na rynki azjatyckie i Bliskiego Wschodu oraz rozwinięcie sieci sprzedaży marki „Chopin” klasy Premium. Celem na 2019 r. jest utrzymanie obecnej tendencji rozwoju oraz uzyskanie pełnej rentowności z działalności operacyjnej.

Miraculum to polska firma kosmetyczna z wieloletnią tradycją, sięgających lat 20-tych ubiegłego wieku. Posiada 11 marek, w tym: Pani Walewska, Miraculum, Gracja, Tanita, Paloma, Wars, Lider. Spółka jest obecna na GPW od 2007 r.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk