• Odbierz prezent
MIRACULUM S.A.: Zawarcie  umów  objęcia  akcji  serii  J1 w  ramach  podwyższenia kapitału  zakładowego w granicach kapitału docelowego (2021-02-19 20:02)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
MIRACULUM S.A.
Temat
Zawarcie umów objęcia akcji serii J1 w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do uchwały Zarządu Miraculum S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii J1 z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 09/2021 w dniu 10 lutego 2021 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 19 lutego 2021 roku w związku ww. uchwałą i w wyniku realizacji jej postanowień, Spółka zawarła umowy objęcia Akcji serii J1 z następującymi osobami:
a) Panem Markiem Kamolą - Akcjonariuszem Spółki będącym jednocześnie Członkiem Zarządu Spółki,
b) Panem Sławomirem Ziemskim – Akcjonariuszem Spółki będącym jednocześnie Członkiem Zarządu Spółki,
c) Panem Janem Załubskim – Akcjonariuszem Spółki będącym jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej Spółki
Objęcie Akcji serii J1 nastąpiło stosownie do art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.
Pan Marek Kamola objął 900.000 (dziewięćset tysięcy) sztuk akcji serii J1 Spółki, o wartości nominalnej 1,20 złotych każda i cenie emisyjnej 1,40 złotych każda i zobowiązał się do pokrycia tych akcji, w terminie do dnia 28 lutego 2021 roku wkładem pieniężnym w wysokości 1.260.000,00 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych. Zgodnie z postanowieniami Umowy objęcia akcji Miraculum S.A zawartej przez Spółkę i Pana Marka Kamolę w dniu 19 lutego 2021 roku, Akcje serii J1 Spółki zostaną opłacone częściowo poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności: Spółki wobec Pana Marka Kamoli z tytułu zawarcia umowy objęcia Akcji serii J1 i opłacenia tych akcji oraz Pana Marka Kamoli wobec Spółki z tytułu wierzytelności, która przysługuje Panu Markowi Kamola wobec Spółki z tytułu Umowy inwestycyjnej (z dnia 20 listopada 2020 roku, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 87/2020, zaś częściowo poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Spółki.
Pan Sławomir Ziemski objął 100.000 sztuk akcji serii J1 Spółki, o wartości nominalnej 1,20 złotych każda i cenie emisyjnej 1,40 złotych każda i zobowiązał się do pokrycia tych akcji, w terminie do dnia 28 lutego 2021 roku wkładem pieniężnym w wysokości 140.000,00 (sto czterdzieści tysięcy 00/100) złotych. Zgodnie z postanowieniami Umowy objęcia akcji Miraculum S.A zawartej przez Spółkę i Pana Sławomira Ziemskiego w dniu 19 lutego 2021 roku, Akcje serii J1 Spółki zostaną opłacone częściowo poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności: Spółki wobec Pana Sławomira Ziemskiego z tytułu zawarcia umowy objęcia Akcji serii J1 i opłacenia tych akcji oraz Pana Sławomira Ziemskiego wobec Spółki z tytułu wierzytelności, która przysługuje Panu Sławomirowi Ziemskiemu wobec Spółki z tytułu Umowy inwestycyjnej z dnia 20 listopada 2020 roku, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 87/2020, zaś częściowo poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Spółki.
Pan Jan Załubski objął 400.000 sztuk akcji serii J1 Spółki, o wartości nominalnej 1,20 złotych każda i cenie emisyjnej 1,40 złotych każda i zobowiązał się do pokrycia tych akcji, w terminie do dnia 28 lutego 2021 roku wkładem pieniężnym w wysokości 560.000,00 (pięćset sześćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych. Zgodnie z postanowieniami Umowy objęcia akcji Miraculum S.A zawartej przez Spółkę i Pana Jana Załubskiego w dniu 19 lutego 2021 roku, Akcje serii J1 Spółki zostaną opłacone częściowo poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności: Spółki wobec Pana Jana Załubskiego z tytułu zawarcia umowy objęcia Akcji serii J1 i opłacenia tych akcji oraz Pana Jana Załubskiego wobec Spółki z tytułu wierzytelności, która przysługuje Panu Janowi Załubskiemu wobec Spółki z tytułu Umowy inwestycyjnej z dnia 26 stycznia 2021 roku, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2021, zaś częściowo poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Spółki.

Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02 - 486Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie184 B
(ulica)(numer)
22 203 48 85
(telefon)(fax)
sekretariat@miraculum.plwww.miraculum.pl
(e-mail)(www)
726 23 92 016472905994
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-19Mareka KamolaCzłonek Zarządu
2021-02-19Sławomir ZiemskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk