• Odbierz prezent
MIRACULUM S.A.: Zawarcie Aneksu nr 12 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku (2021-03-31 10:54)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr27/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
MIRACULUM S.A.
Temat
Zawarcie Aneksu nr 12 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Panem Markiem Kamola, Akcjonariuszem Spółki i Członkiem Zarządu Aneks nr 12 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku (Umowa), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 103/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku.

Na mocy ww. Aneksu nr 12 Strony postanowiły również, że pod warunkiem wpłaty do dnia 31 marca 2021 roku kwoty 5.000,00 (pięciu tysięcy 00/100) złotych brutto, pozostała część odsetek przysługujących Pożyczkodawcy w kwocie 58.578,08 (pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem 08/100) złotych brutto zostaje umorzona z dniem 31 marca 2021 roku.

Spółka dokonała spłaty kwoty 5.000,00 (pięć tysięcy 00/100) złotych tytułem odsetek pomniejszonej o należny podatek, wobec czego, wskutek ziszczenia się warunku zastrzeżonego w Aneksie nr 12, pozostała należność w kwocie 58.578,08 (pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem 08/100) złotych brutto zostaje umorzona z dniem 31 marca 2021 roku.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02 - 486Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie184 B
(ulica)(numer)
22 203 48 85
(telefon)(fax)
sekretariat@miraculum.plwww.miraculum.pl
(e-mail)(www)
726 23 92 016472905994
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31Marek KamolaCzłonek Zarządu
2021-03-31Sławomir Ziemski Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk