• Odbierz prezent
MIRACULUM S.A.: Zawarcie Aneksu nr 11 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku (2021-03-09 14:43)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia: 2021-03-09
Skrócona nazwa emitenta
MIRACULUM S.A.
Temat
Zawarcie Aneksu nr 11 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 09 marca 2021 roku Spółka zawarła z Panem Markiem Kamolą, Akcjonariuszem Spółki i Członkiem Zarządu Aneks nr 11 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 103/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku.
Na mocy ww. Aneksu nr 11 Strony postanowiły o zmianie terminu spłaty pożyczki z dnia 30 czerwca 2022 roku na dzień 31 grudnia 2022 roku.
Ponadto, mocą ww. Aneksu nr 11 Strony zmieniły oprocentowanie pożyczki z 3% na WIBOR 3M + 1 punkt procentowy (1%).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02 - 486Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie184 B
(ulica)(numer)
22 203 48 85
(telefon)(fax)
sekretariat@miraculum.plwww.miraculum.pl
(e-mail)(www)
726 23 92 016472905994
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-09Marek KamolaCzłonek Zarządu
2021-03-09Sławomir ZiemskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk