• Odbierz prezent
MIRACULUM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A. zwołanym na dzień 18 czerwca 2021 roku. (2021-06-19 08:42)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr48/2021
Data sporządzenia: 2021-06-19
Skrócona nazwa emitenta
MIRACULUM S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A. zwołanym na dzień 18 czerwca 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2021 roku („ZWZ”):
1. Marek Kamola – który wykonywał prawo głosu z 11.231.215 z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 87,02 % liczby głosów na ZWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 30,77 % ogólnej liczby głosów w Spółce,
2. Sławomir Ziemski – który wykonywał prawo głosu z 1.675.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 12,98 % liczby głosów na ZWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 4,59 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MIRACULUM S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02 - 486Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie184 B
(ulica)(numer)
22 203 48 85
(telefon)(fax)
sekretariat@miraculum.plwww.miraculum.pl
(e-mail)(www)
726 23 92 016472905994
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-19Marek KamolaCzłonek Zarządu
2021-06-19Sławomir ZiemskiCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk