• Odbierz prezent
Minutki FOMC – stopy procentowe bez zmian. Kurs dolara zareagował

O godzinie 20 rynek poznał decyzję FOMC dotyczącą stóp procentowych w USA. Pozostały one na niezmienionym poziomie 0,25%.

Aktualizacja: 29 kwietnia o godzinie 22:30

 

Jednym z najważniejszych wydarzeń tego tygodnia są środowe „minutki FOMC”. Jest to zebranie Federalnego Komitetu ds. Otwartego Rynku (FOMC) w sprawie stóp procentowych w USA.

Za najbardziej prawdopodobny scenariusz uważano pozostawienie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie 0,25%. Niektórzy członkowie Komitetu nie wykluczali jednak obniżki.

O godzinie 20 przedstawiono wyczekiwaną przez rynek decyzję FOMC dotyczącą poziomu stóp procentowych w USA. Pozostały one na poziomie 0,25%.

FOMC wydał  oświadczenie, w którym stwierdzono: “ Rezerwa Federalna jest zaangażowana w wykorzystywanie pełnego zakresu dostępnych narzędzi, aby wspierać amerykańską gospodarkę w tym wymagającym czasie, a tym samym promować cele jak największego zatrudnienia i stabilności cen.

Rozprzestrzenianie się koronawirusa powoduje ogromne ludzkie i gospodarcze trudności w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Wirus i wytyczne podjęte, aby chronić zdrowie publiczne, powodują ostre spadki w aktywności gospodarczej i wzrost bezrobocia. Słabszy popyt i znacząco niższe ceny ropy powstrzymują inflację cen konsumenckich. Zakłócenia aktywności gospodarczej w kraju i za granicą znacząco wpłynęły na warunki finansowe i zakłóciły przepływy kredytowe amerykańskich gospodarstw domowych i firm.

Trwający kryzys zdrowia publicznego ciężko zaważy na aktywności gospodarczej, zatrudnieniu i inflacji w krótkim terminie i niesie istotne ryzyko dla perspektywy gospodarczej w średnim terminie. W świetle tych okoliczności, Komitet zdecydował się utrzymać zakres docelowy dla stopy funduszy federalnych na poziomie od 0 do ¼ procenta. Komitet spodziewa się utrzymać ten zakres docelowy tak długo, aż będzie pewne, że w gospodarce minęły ostatnie wydarzenia i jest ona na ścieżce do osiągnięcia celów maksymalnego zatrudnienia i stabilności cenowej.

Komitet będzie kontynuował monitorowanie skutków nadchodzących informacji dla perspektywy gospodarczej, w tym informacje związane ze zdrowiem publicznym, jak również postępy na świecie i stłumioną presję inflacyjną. Wykorzystamy odpowiednie narzędzia, aby wspierać gospodarkę. W określaniu czasu i rozmiaru przyszłych dostosowań stanowiska polityki monetarnej, Komitet będzie oceniać zrealizowane i oczekiwane warunki gospodarcze w relacji do maksymalnego celu zatrudnienia i symetrycznego 2-procentowego celu inflacyjnego. Ta ocena będzie uwzględniać szeroki zakres informacji, w tym miary warunków rynku pracy, wskaźniki presji inflacyjnej i oczekiwania inflacyjne oraz odczyty dotyczące finansowych międzynarodowych postępów.

Aby wesprzeć przepływy kredytowe gospodarstw domowych i firm, Rezerwa Federalna będzie kontynuować nabywanie papierów wartościowych Skarbu Państwa oraz agencyjnych i komercyjnych papierów wartościowych zabezpieczonych hipotecznie w ilości niezbędnej do wsparcia płynnego funkcjonowania rynku, tym samym sprzyjając efektywnej transmisji polityki monetarnej na szersze warunki finansowe. W dodatku Biuro Otwartego Rynku będzie kontynuować oferowanie overnight na dużą skalę i terminowe operacje warunkowego odkupu. Komitet będzie uważnie monitorował warunki rynkowe i jest przygotowany, aby dopasować swoje plany stosownie do sytuacji.

W głosowaniu wzięli udział : Jerome H. Powell – przewodniczący, John C. Williams, - wiceprzewodniczący; Michelle W. Bowman; Lael Brainard; Richard H. Clarida; Patrick Harker; Robert S. Kaplan; Neel Kashkari; Loretta J. Mester; i Randal K. Quarles.”

Przez cały dzień kurs euro lekko umacniał się względem amerykańskiej waluty. W pierwszej chwili po poznaniu decyzji kurs euro do dolara (EUR/USD) powędrował do góry.

Wykres euro do dolara EUR/USD

Wykres kursu euro do dolara EUR/USD

 

O godzinie 20.30 odbyła się konferencja prasowa FOMC z udziałem przewodniczącego FED - Jerome Powella.

Na środowej konferencji przewodniczący Rezerwy Federalnej – Jerome Powell powiedział, że potrzeba więcej bodźców, aby zapewnić solidne ożywienie gospodarcze. „Może zdarzyć się, że gospodarka będzie wymagała więcej wsparcia od nas wszystkich, jeśli ożywienie ma być solidne”. Dodał: „Czy będzie jednak potrzeba zrobienia więcej? Myślę, że odpowiedź brzmi „tak”.”

W celu zrekompensowania szkód ekonomicznych spowodowanych przez pandemię koronawirusa, FED już wcześniej obniżył swą referencyjną stopę procentową do 0,25% i uruchomił liczne programy na łączną kwotę ponad 2 bln USD, aby pomóc gospodarstwom domowym i firmom w potrzebie.

Powell powiedział: „Możemy zrobić to, co możemy i zrobimy to do absolutnego limitu tych możliwości.”

Po swym posiedzeniu FED zapowiedział, że utrzyma obecny cel stopy procentowej między 0 a 0,25%. Zobowiązał się do utrzymania tak niskich stóp procentowych dopóki nie powróci pełne zatrudnienie, a inflacja zbliży się do okolic długoterminowego celu inflacyjnego 2%.

W I kwartale gospodarka amerykańska skurczyła się o 4,8%, co stanowi największy spadek od czasu największego kryzysu finansowego. Ponad 6 mln Amerykanów zarejestrowało się jako bezrobotni w ciągu ostatnich 5 tygodni.

Powell stwierdził: „Cała aktywność gospodarcza prawdopodobnie spadnie w niespotykanym tempie w II kwartale.” Dodał: „Zarówno głębokość, jak i czas trwania spowolnienia gospodarczego są nadzwyczaj niepewne i będą zależeć w dużej części od tego, jak szybko wirus zostanie opanowany.”

FED podjął działania, aby dostarczyć wsparcia w ramach swych programów pomocowych o łącznej wartości 2,3 bln USD, co obejmowało m. in. program ochrony wynagrodzeń oraz programy pożyczkowe dla firm i samorządów.

Powell stwierdził, że są prawne ograniczenia, dotyczące tego, co bank centralny może robić, tak jak nie wolno mu pożyczać środków niewypłacalnym spółkom, ale zrobi wszystko, co jest dozwolone.


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk