• Odbierz prezent
MInisterstwo Finansów gotowe na potencjalny wzrost popytu na krótkie papiery

Ministerstwo Finansów jest gotowe na potencjalny wzrost popytu na krótkie papiery i rozważy ich emisję, jeśli TFI zdecydowałyby się na uruchomienie funduszy rynku pieniężnego (FRP) zgodnych z przepisami unijnymi - poinformowało PAP Biznes Ministerstwo Finansów. "W przypadku otrzymania sygnałów o wzroście potencjalnego popytu na papiery krótkoterminowe (np. bony skarbowe), ich ewentualna emisja może zostać rozważona, oczywiście również z perspektywy aktualnej sytuacji rynkowej (rentowności) i budżetowej” – napisał resort w odpowiedzi na pytania PAP Biznes.

"Bony skarbowe również należą do standardowych instrumentów dostępnych w instrumentarium MF, jednakże nie wykorzystywanym w ostatnim czasie w wyniku bieżących uwarunkowań rynkowych, w tym umiarkowanego popytu na tego typu instrumenty przy rentownościach akceptowalnych z punktu widzenia MF” – dodał.

Od 21 lipca obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie funduszy rynku pieniężnego. Przepisy te regulują m.in. politykę inwestycyjną takich funduszy (m.in. przez ograniczenie możliwości inwestowania w papiery o dłuższej zapadalności niż 2 lata) oraz zakazują używania nazw sugerujących przynależność do tej kategorii przez fundusze inwestycyjne niespełniające kryteriów.

Według klasyfikacji Analizy Online oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (opierających się odpowiednio: na polityce inwestycyjnej funduszu zapisanej w statucie oraz na deklaracjach składanych przez TFI) na krajowym rynku funkcjonuje około 60 funduszy z kategorii "gotówkowe i pieniężne".

Narodowy Bank Polski zaznacza jednak, że według definicji EBC, na której opiera się także metodologia NBP, obecnie na polskim rynku nie ma funduszy, które spełniałyby kryteria funduszu rynku pieniężnego.

Obecnie działające fundusze mają czas do 21 stycznia 2019 r., by dostosować się do tych regulacji.

MF ocenia, że spora część potencjalnego zapotrzebowania na papiery krótkoterminowe będzie mogła być zaspokajana na rynku wtórnym.

"Pamiętać również należy, iż obecnie w obrocie na rynku wtórnym znajdują się obligacje skarbowe z terminem zapadalności poniżej roku o wartości nominalnej ok. 67 mld zł, natomiast wartość nominalna obligacji skarbowych zapadających w ciągu najbliższych dwóch lat przekracza obecnie 150 mld zł. Można zatem oczekiwać, iż spora część potencjalnego zapotrzebowania na papiery krótkoterminowe będzie mogła być zaspokajana na rynku wtórnym” – napisał resort.

Resort finansów zaznacza jednak, że preferowane przez MF są obligacje o dłuższych terminach zapadalności, choć finalna sprzedaż na przetargach wynika przede wszystkim ze struktury popytu zgłaszanego przez inwestorów.

"Stabilność i efektywność rynku skarbowych papierów wartościowych są jednymi z istotnych aspektów prowadzonej przez MF polityki emisyjnej. Naturalnie preferowane są przez nas obligacje o dłuższych terminach zapadalności, aczkolwiek finalna sprzedaż na przetargach wynika przede wszystkim ze struktury popytu zgłaszanego przez inwestorów. Warto pamiętać, że na każdym przetargu oferowanych jest co najmniej pięć serii obligacji (2-, 5-,10-letnie stałokuponowe oraz dwie serie zmiennokuponowych)” - napisało MF.


PAP

Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna – publiczna agencja prasowa, jedyna państwowa agencja informacyjna w Polsce. Zgodnie ze statutem do jej zadań należy uzyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i z zagranicy. Agencja jest także zobowiązana do upowszechniania stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów, a także umożliwia innym naczelnym organom państwa prezentowanie swoich stanowisk w ważnych sprawach państwowych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk