• Odbierz prezent
Mieszane dane z gospodarki strefy euro

Dzisiejsza publikacja ważnych danych makroekonomicznych ze strefy euro nie wstrząsnęło notowaniami euro. Odczyty miały charakter dość mieszany – w kwestii dynamiki gospodarki i rynku pracy okazały się pozytywne, ale rozczarowały dane o inflacji.

 

PKB strefy euro wzrosło w III kwartale o 0,6% w stosunku do poprzedniego kwartału (zgodnie z prognozą). W ujęciu rok do roku gospodarka strefy rośnie o 2,5%, czyli najszybciej od 7 lat. Jest to wynik lepszy od prognoz (2,1%) i od poprzedniego kwartału (2,3%). To już czwarty kwartał z rzędu z przyspieszeniem w gospodarce.

 

PKB r/r

pkb

 

Słabiej od oczekiwań wypadły dane o inflacji. W październiku, według szybkiego szacunku, ceny rosły w tempie 1,4% r/r, czyli wolniej niż miesiąc wcześniej (1,5%) i słabiej od prognoz (1,5%). Inflacja bazowa również spadła – z 1,1% do 0,9% r/r (przy prognozie na poziomie 1,1%).

 

Inflacja

inflacja

 

Pozytywnie z kolei wypadły dane o bezrobociu. Stopa bezrobocia w strefie euro spadła we wrześniu z 9,0% (rewizja z 9,1%) do 8,9% (przy prognozie na poziomie 9,0%). Jest to jej najniższy poziom od 8,5 roku.

 

Stopa bezrobocia

bezrobocie

 

Na rynku walutowym nie obserwowaliśmy silnej reakcji na dane. Należy to przypisać ich mieszanemu charakterowi, a także temu, że mają one obecnie mniejsze znaczenie dla polityki prowadzonej przez EBC. Na ostatnim posiedzeniu bank centralny nakreślił ramy dla polityki pieniężnej na okres niespełna roku i wydaje się, że tylko znaczące pogorszenie się (lub polepszenie) sytuacji gospodarczej, mogłoby w tej kwestii coś zmienić.


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk