• Odbierz prezent
MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ: raport finansowy (2021-09-21 19:13)
TRUEkorekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr

58/2021
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2021-09-21
Nazwa podmiotu:MICHAEL/STROM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu:Zwołanie na dzień 13 października 2021 r. Zgromadzenia Inwestorów Funduszu
Podstawa prawna§ 22 ust. 1 pkt 13 oie - zwołanie zgromadzenia inwestorów;

WIADOMOŚĆ

Przekazuję korektę raportu bieżącego Funduszu nr 58/2021 dotyczącego wyznaczenia na dzień 13 października 2021 r. Zgromadzenia Inwestorów Funduszu. Przyczyna korekty - niewłaściwy formularz raportu bieżacego, wskazanie błędnej podstawy prawnej raportu, braki w zakresie przytoczenia treści uchwał, które mają zostać podjęte na Zgromadzeniu Inwestorów. Prawidłowa treść raportu:

Przekazuję raport dotyczący wyznaczenia na dzień 13 października 2021 r.Zgromadzenia Inwestorów Funduszu. W załączeniu uchwała Zarządu Towarzystwa zawierająca informację o zwołaniu Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem, porządek obrad Zgromadzenia oraz projekty uchwał jakie mają zostać zostać podjęte na Zgromadzeniu Inwestorów.
Treść uchwał:

UCHWAŁA NR … ZGROMADZENIA INWESTORÓW

FUNDUSZU MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

W PRZEDMIOCIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZMIANĘ DEPOZYTARIUSZA FUNDUSZU

§ 1

Zgromadzenie Inwestorów, działając na podstawie art. 144 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz § 5a ust. 9 pkt 1) lit. a) wyraża zgodę na zmianę depozytariusza Funduszu na spółkę pod firmą Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000446527.

§2

1.    Zgoda, o której mowa w § 1 wygasa jeżeli MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nie zawrze w imieniu Funduszu umowy z Q Securities S.A. w terminie jednego roku od podjęcia niniejszej uchwały.

2.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ….ZGROMADZENIA INWESTORÓW

FUNDUSZU MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU

W PRZEDMIOCIE WYRAŻENIA ZGODY NA EMISJE CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII: 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307 FUNDUSZU

§ 1

Zgromadzenie Inwestorów, działając na podstawie art. 144 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2021 poz. 605) oraz § 5a ust. 9 pkt 1) lit. e) statutu Funduszu, wyraża zgodę na emisję certyfikatów inwestycyjnych serii: 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306 oraz 2307 Funduszu o wskazanych parametrach:

a)       zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2202 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 lutego 2022 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 28 lutego 2022 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2202 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2202.

b)      zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2203 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 marca 2022 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 31 marca 2022 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2203 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2203.

c)       zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2204 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2022 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2022 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2204 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2204.

d)      zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2205 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 maja 2022 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 31 maja 2022 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2205 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2205.

e)      zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2206 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 czerwca 2022 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2022 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2206 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2206.

f)        zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2207 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 lipca 2022 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2022 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2207 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2207.

g)       zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2208 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 sierpnia 2022 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2022 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2208 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2208.

h)      zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2209 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 września 2022 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 30 września 2022 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2209 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2209.

i)        zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2210 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 października 2022 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 31 października 2022 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2210 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2210.

j)        zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2211 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 listopada 2022 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2022 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2211 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2211.

k)       zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2212 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 grudnia 2022 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2212 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2212.

l)        zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2301 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 31 stycznia 2023 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2301 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2301.

m)    zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2302 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 lutego 2023 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 28 lutego 2023 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2302 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2302.

n)      zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2303 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 marca 2023 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 31 marca 2023 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2303 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2303.

o)      zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2304 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2023 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2023 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2304 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2304.

p)      zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2305 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 maja 2023 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 31 maja 2023 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2305 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2305.

q)      zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2306 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 czerwca 2023 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2023 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2306 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2306.

r)       zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2307 rozpoczną się nie wcześniej niż 1 lipca 2023 roku i będą trwać nie dłużej niż do dnia 31 lipca 2023 roku (włącznie). Wpłaty tytułem zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2307 będą przyjmowane w okresie przyjmowania zapisów na Certyfikaty Inwestycyjne serii 2307.

przy czym w ramach każdej z ww. emisji Fundusz wyemituje nie mniej niż 10 (dziesięć) i nie więcej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) Certyfikatów Inwestycyjnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PlikOpis
u 2021.09.21_1 zwołanie ZI MS OK FIZ 2021.10.13.pdfuchwała Zarządu TFI dotycząca zwołania Zgromadzenia Inwestorów
u 2021.09.21_1_zał1 zwołanie ZI MS OK FIZ 2021.10.13.pdfporządek obrad Zgromadzenia Inwestorów
MS OK FIZ treść uchwały ZI 2021.10.13 zgoda na zmianę depozytariusza - projekt.pdfprojekt uchwały Zgromadzenia Inwestorów - zmiana depozytariusza
MS OK FIZ treść uchwały ZI 2021.10.13 zgoda na kolejne emisje - projekt.pdfprojekt uchwały Zgromadzenia Inwestorów - zgoda na emisje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-09-21Piotr KrysztofczykPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk