• Odbierz prezent
Miasto oparte na blockchainie – przyszłość czy fikcja?

Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju jest trzecim co do wielkości tego rodzaju obiektem na świecie, obsługując w 2017 roku ponad 88 milionów pasażerów. Pomimo bycia niekwestionowanym liderem i centrum biznesowym Bliskiego Wschodu, największe miasto Zjednoczonych Emiratów Arabskich postawiło przed sobą kolejny ambitny cel: do roku 2020 ma stać się pierwszym miastem, którego funkcjonowanie będzie opierać się na technologii blockchain.


Choć na pierwszy rzut oka może wyglądać to na zbyt gwałtowną zmianę, to po głębszym zastanowieniu inteligentne miasto zasilane przez blockchaina wydaje się bardziej osiągalne, niż sądzi większość ludzi. Przyjrzyjmy się zatem kilku obszarom, w których technologia ta, może mieć największy wpływ na życie mieszkańców miast w najbliższych latach.

 

Wyeliminowanie nieefektywności

Już od dłuższego czasu rozwijana jest koncepcja tzw. "smart city", czyli inteligentnego miasta. Jego głównymi założeniami są wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w celu zwiększenia wydajności i interakcji infrastruktury miejskiej oraz podnoszenie świadomości mieszkańców. Tysiące urządzeń i czujników połączonych z Internetem ma analizować i reagować, by w optymalny sposób zarządzać miastem oraz podnosić komfort życia jego mieszkańców.


Okazuje się, że wszystkie te urządzenia przetwarzające i wymieniające się między sobą danymi (tzw. „Internet of Things”) można umiejscowić i zarejestrować w technologii blockchain. Systemy miejskie, które są wzajemnie ze sobą powiązane, gromadzą ogromne ilości danych, które można umieścić w systemie P2P. Taka aktualizacja zdecydowanie poprawiłaby jakość zarządzania i dostęp do potrzebnych informacji dla władz miejskich.


Obecnie dużym problemem jest niejednolitość i brak jednoznaczności pomiędzy usługami miejskimi dostarczanymi przez różnych dostawców. Nie każdy parking korzysta z tych samych czujników parkowania, nie każda kamera czy system bezpieczeństwa wykonany jest przez tę samą firmę. Gdyby była możliwość przeniesienia i zorganizowania wszystkich danych z tych urządzeń na wspólną podstawę, tworząc spójny szkielet, to urzędnicy lub organy ścigania mogłyby uzyskać zdecydowanie szybszy dostęp do interesujących ich informacji bez konieczności poruszania się po wielu platformach i stronach z danymi.


Dzięki strukturze blockchaina nieefektywności te mogą zostać bardzo szybko wyeliminowane.

 

Bezpieczeństwo publiczne

Bezpośrednia, szybka komunikacja i udostępnianie danych może mieć również pozytywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne.
Blockchain zapewnia bezpieczny i szybki system wymiany poufnych danych, co może pomóc w zwiększeniu efektywności kooperacji między poszczególnymi departamentami policji lub innymi jednostkami użytku publicznego.


Technologia ta może znaleźć swoje zastosowanie w wyborach i głosowaniach. Moskwa stała się pierwszym miastem które użyło blockchaina w systemie głosowania elektronicznego w lokalnych wyborach w celu wyeliminowania korupcji i oszustw wyborczych.

 

Wirtualne punkty sprzedaży

Blockchain może pomóc stworzyć zintegrowane rozwiązania dla lokalnego handlu. Wirtualne witryny sklepowe – dla sprzedawców detalicznych, dostawców usług czy restauracji i lokali mieszkalnych – na platformie smart city mogłyby korzystać z bezpiecznej metody transakcji i płatności typu peer-to-peer oraz przechowywania danych w zdecentralizowanej chmurze. W rezultacie rozwiązania te spowodowałyby spadek kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Zarządzanie logistyką

Rozwiązania do zarządzania logistyką oparte na technologii Blockchain mogą pomóc w zrównoważonym rozwoju, obniżą koszty i zapewnią przejrzystość przez usuwanie niepotrzebnych warstw weryfikacji.


Usprawnią również łańcuch dostaw, a niezmienne rekordy i zapisy będą zapewniać o odpowiedniej jakości i spełnianiu wymaganych norm przez dostarczane towary.

 

Opieka zdrowotna

Przechowywanie dokumentacji medycznej w rozproszonej bazie danych umożliwi bezpieczną i płynną wymianę historii medycznej pacjentów z personelem medycznym na całym świecie.

Blockchain może być również wykorzystany do stworzenia łańcucha dostaw farmaceutycznych na poziomie placówek jednego miasta, szczególnie w przypadku nagłego zapotrzebowania na mało dostępne leki i narządy.

 

Transport publiczny

Prawie wszystkie duże miasta opierają się głównie na transporcie publicznym. Bez jego sprawnego działania funkcjonowanie ich jest bardzo mocno zaburzone. Dzięki technologii P2P możliwe byłoby łatwe i dostępne współdzielenie pojazdów, zmniejszając ilość prywatnych pojazdów na drogach i ograniczając powstawanie zatorów komunikacyjnych powodujących dla miast roczne straty finansowe idące w dziesiątki milionów euro.


Blockchainowy rejestr pojazdów mógłby również zapewnić o rzeczywistym pochodzeniu i cyklu życia pojazdu, w ten sposób dopuszczając do poruszania się w miejskiej przestrzeni tylko odpowiednio dostosowane środki transportu.

 

Korzyści dla każdego sektora

Zastosowanie technologii blockchain może być znacznie szersze od wyżej wymienionych, obejmując również takie dziedziny jak edukację, kulturę, bankowość, zarządzanie energią i wiele innych. Końcowym produktem implementacji tej technologii w codzienne miejskie życie będzie bardziej zrównoważone, zdrowsze, bezpieczniejsze i spełniające oczekiwania swoich mieszkańców miasto.

Więc jeśli Dubaj do roku 2020 osiągnie swój cel, z pewnością znajdzie się wielu chętnych do naśladowania.


Piotr Młynarz

Student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zainteresowany międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi i i wpływem decyzji politycznych na światową gospodarkę.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk