• Odbierz prezent
MIASTO MARKI: raport finansowy (2021-06-17 07:30)

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny JST-R 2021


(rok)


(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)(dla jednostek samorządu terytorialnego)


za rok obrotowy 2020 obejmujący okres


zawierający sprawozdanie finansowe według załączników

w walucie
data przekazania:MIASTO MARKI(pełna nazwa emitenta)MIASTO MARKI
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)05-270
Marki(kod pocztowy)
(miejscowość)Al. Piłsudskiego
95(ulica)
(numer)+48 (22) 781 10 03
+48 (22) 490 67 45(telefon)

(fax)


(e-mail)

(www)125-16-22-308
000526009(NIP)

(REGON)

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

202120202021


Wykonane dochody za 2020 rok
230937946,85Wykonane wydatki za 2020 rok
239125814,63Deficyt za 2020 rok
-8187867,78Stan zadłużenia na koniec 2020 roku
107480332,5

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU


Skorygowany raportem bieżącym nr

z dnia
o treści:PlikOpis


ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

2020 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Marki.pdfSprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.pdfOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu obligacji komunalnych.pdfOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości wykupu obligacji komunalnych

Sprawozdanie Rb-27S za 2020 rok.pdfSprawozdanie Rb-27S za 2020 rok

Sprawozdanie Rb-28S za 2020 rok.pdfSprawozdanie Rb-28S za 2020 rok

Sprawozdanie Rb-NDS za 2020 rok.pdfSprawozdanie Rb-NDS za 2020 rok

Sprawozdanie Rb-Z za 2020 rok.pdfSprawozdanie Rb-Z za 2020 rok

Sprawozdanie Rb-N za 2020 rok.pdfSprawozdanie Rb-N za 2020 rok

Bilans z wykonania budżetu za 2020 rok.pdfBilans z wykonania budżetu za 2020 rok

Bilans za 2020.pdfBilans za 2020 rok

Rachunek zysków i strat za 2020.pdfRachunek zysków i strat za 2020 rok

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020.pdfZestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok

Informacja dodatkowa za 2020.pdfInformacja dodatkowa za 2020 rok
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-06-17Jacek OrychBurmistrz Miasta Marki
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-17Beata OrczykSkarbnik Miasta Marki


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk