• Odbierz prezent
MIASTO KONIN: raport finansowy (2023-06-01 15:20)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny JST-R 1
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla jednostek samorządu terytorialnego)
za rok obrotowy 2022 obejmujący okresod do
zawierający sprawozdanie finansowe według
w walucie
data przekazania:
MIASTO KONIN
(pełna nazwa emitenta)
MIASTO KONIN
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
62-500Konin
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Wolności12/B220
(ulica)(numer)
+48 63 240 11 10+48 63 242 99 20
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
665-289-98-3431109036
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
11

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
merged.pdfSprawozdanie w wykonania budżetu Miasta Konina za 2022 rok

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
Piotr KorytkowskiPrezydent Miasta Konina


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk