• Odbierz prezent
wyniki forex

Pierwsi brokerzy zaczęli już publikować wyniki osiągane przez swoich klientów w II kwartale 2018 roku. Dane te zaprezentowali mForex i CMC Markets. Wskazują one na to, że okres kwiecień-czerwiec mógł być dla traderów lepszym od I kwartału tego roku.

 

Od III kwartału 2016 roku polskie domy maklerskie działające na rynku Forex/OTC są zobligowane do publikowania danych o wynikach osiąganych przez swoich klientów. Są one prezentowane w formie odsetka zyskujących/tracących osób w poszczególnych kategoriach kontraktów CFD. Na podstawie tych danych co kwartał serwis FxMag.pl opracowuje ranking domów maklerskich, oparty na wynikach osiąganych przez klientów w 3 najważniejszych kategoriach. mForex i CMC Markets to brokerzy, którzy w ostatnim zestawieniu wypadli niezbyt dobrze, zajmując odpowiednio 6. i 7. miejsce wśród 8 podmiotów objętych rankingiem.

 

mForex

mForex, podobnie jak w przypadku poprzedniego kwartału, również teraz publikuje wyniki swoich klientów jako jeden z pierwszych brokerów. W ogólnym ujęciu traderzy handlujący na platformie Domu Maklerskiego mBank radzili sobie w II kwartale nieco lepiej niż w poprzednim. W przypadku kontraktów na waluty odsetek zyskujących wzrósł nieznacznie z 30,22% do 30,65%. W poprzednim kwartale wynik mForex w tej kategorii był najsłabszy wśród brokerów publikujących te dane i teraz nie należy spodziewać się wyraźnej poprawy pozycji. W przypadku kontraktów na towary odsetek zyskujących minimalnie spadł – z 39,68% do 39,26%. W tej kategorii mForex w poprzednim kwartale prezentował porównywalne wyniki w stosunku do innych brokerów. Ostatnią z istotnych kategorii są kontrakty na indeksy. Tutaj klienci mForex odnotowali nieco wyraźniejszą poprawę, gdyż odsetek zyskujących wzrósł z 32,94% do 34,30%. W tej kategorii mForex wypadł dość mocno w poprzednim kwartale.

mForex zaprezentował również poprawę wyników w dwóch pozostałych kategoriach, które objął podsumowaniem kwartalnym. W przypadku kontraktów na stopę procentową odsetek zyskujących wzrósł z 45,00% do 47,06%. Jest to kategoria, w której odsetek zyskujących jest zazwyczaj największy u poszczególnych brokerów ze względu na niską zmienność (ryzyko) instrumentu bazowego. Kategoria ta nie cieszy się jednak dużą popularnością wśród inwestorów. W przypadku kontraktów na akcje odsetek zyskujących w mForex zwiększył się z 12,00% do 23,81%. Jest to jednak kategoria, w której wyniki nie są reprezentatywne ze względu na małą liczebność próby (zbyt mała liczba osób handlujących tego typu kontraktami).

 

mforex

 

CMC Markets

CMC Markets to brytyjski broker, który nie jest zobligowany do publikacji wyników swoich klientów, ale robi to od momentu wejścia w życie stosownych wytycznych. Pewną wadą publikowanych przez niego danych jest zaokrąglenie do pełnych punktów procentowych (inne podmioty prezentują dane z dokładnością do pierwszego lub drugiego miejsca po przecinku).

W przeciwieństwie do mForex, CMC Markets wypadł w poprzednim kwartale bardzo dobrze w kategorii kontraktów walutowych. Przedstawił w niej najlepszy wynik spośród podmiotów objętych tworzonym przez nas kwartalnym rankingiem. W II kwartale odsetek zyskujących klientów CMC w kategorii walut zwiększył się jeszcze – z 36% do 38%. CMC Markets wypadł za to najgorzej w poprzednim kwartale w kategorii towary. Teraz odsetek zyskujących w tej kategorii wzrósł, ale nieznacznie – z 30% do 31%. Poprawa widoczna jest także w przypadku indeksów, gdzie CMC Markets w poprzednim kwartale zaprezentował przedostatni wynik – teraz odsetek zyskujących wzrósł z 27% do 30%.

CMC Markets, podobnie jak mForex prezentuje jeszcze wyniki w kategorii akcje i obligacje / stopy procentowe. W przypadku pierwszej z nich odsetek zyskujących wzrósł w II kwartale z 21% do 38%. W przypadku drugiej spadł z 45% do 40%. CMC Markets zaznacza, że w przypadku kontraktów na obligacje / stopy procentowe grupa aktywnych klientów w II kwartale była mniejsza niż 100 osób, co może oznaczać, że zaprezentowane wyniki nie są miarodajne. W poprzednim kwartale broker podawał również wyniki klientów w kategorii kryptowaluty, jednak teraz usunął ją z podsumowania. W poprzednim kwartale była to kategoria, w której zyskiwało 100% traderów, ale grupa aktywnych klientów była zbyt mała, by uznać ten wynik za miarodajny.

 

cmc markets

 

Wkrótce wyniki swoich klientów publikować będą kolejni brokerzy, o czym informować będziemy na bieżąco na łamach serwisu FxMag.pl. Gdy dane zaprezentują już wszystkie podmioty objęte naszym cokwartalnym rankingiem zaprezentujemy najnowsze zestawienie brokerów działających na rynku OTC.


Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk