• Odbierz prezent
ograniczenie dźwigni na forex w polsce
Z artykułu dowiesz się:

- Jakie zmiany w ustawie proponuje MF

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt „ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym”. Zawiera on głównie propozycje dotyczące zmian regulacji na rynku Forex. W tym między innymi ograniczenie dźwigni finansowej dla traderów detalicznych tego rynku.

 

„Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie rozwiązań zmierzających do podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczestników rynku finansowego korzystających z usług finansowych świadczonych poprzez różnego rodzaju tzw. platformy internetowe. Rozwiązania te mająna celu zapobieganie nadużyciom na rynku finansowym dokonywanym przy wykorzystaniu sieci Internet przez podmioty nieuprawnione do świadczenia usług finansowych.” – czytamy w uzasadnieniu MF. „Będą one odnosić się przede wszystkim na zagrożenia identyfikowane na rynku FOREX, tj. nadużycia na rynku finansowym dokonywane przy wykorzystaniu sieci Internet przez podmioty nieuprawnione do świadczenia usług finansowych. Niemniej obejmą także nieprofesjonalnych uczestników wszystkich sektorów rynku finansowego objętych nadzorem KNF .”

Zmiany w ustawie mają być odpowiedzią na opublikowany w tyum roku raport NIK o „Ochronie nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego”, w którym ten wskazuje, że na rynku Forex traci 80% traderów.

 

Dźwignia znów w dół

W swoim raporcie NIK wskazał, że nawet pomimo obniżenia przez KNF maksymalnego dopuszczalnego poziomu dźwigni finansowej do 1:100 (obowiązuje od 16.07.2015 roku), ta wciąż pozostaje zbyt wysoka i „wahania kursów walut mogą szybko doprowadzić do zakończenia inwestycji na rynku Forex ze stratą”. W odpowiedzi MF chce, by maksymalny poziom dźwigni został ograniczony do 1:25.

„Proponowana zmiana powinna przeciwdziałać obecnym praktykom rynkowym oferowania klientom detalicznym instrumentów finansowym obarczonych znacznym ryzkiem inwestycyjnym przy bardzo niskim początkowym zaangażowaniu środków własnych inwestorów, co jest możliwe przy wymaganym obecnie depozycie zabezpieczającym. Zmiana ta wpisuje się w przewidziane w projekcie działania mające na celu ochronę interesów nieprofesjonalnych uczestników rynku Forex, a zarazem jest zgodna z trendem, jaki jest widoczny jest w innych państwach członkowskich.” – wskazuje MF.

 

Odnosząc się do ‘innych państw’, MF ma na myśli Cypr i Wielką Brytanię. W obu przypadkach pod koniec ubiegłego roku regulatorzy rynków finansowych zaproponowali ograniczenie maksymalnego poziomu dźwigni do 1:50, a w przypadku Wielkiej Brytanii dodatkowo do 1:25 dla niedoświadczonych inwestorów (doświadczenie na rynkach poniżej 12 miesięcy).

Trzeba przy tym zaznaczyć, że większa dźwignia finansowa sama w sobie nie generuje większego ryzyka, a jedynie UMOŻLIWIA podejmowanie większego ryzyka. Był to argument podnoszony przez środowisko inwestorów już w przypadku poprzedniego obniżenia dopuszczalnej dźwigni.

 

Nowe uprawnienia dla KNF

Projekt ustawy przewiduje również przyznanie KNF nowych uprawnień, w szczególności dotyczących prowadzonej przez instytucję listy ostrzeżeń publicznych.

„KNF będzie prowadził rejestr domen internetowych, które będą podlegały obligatoryjnemu blokowaniu przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi dostępu do sieci Internet.”

 

Komisja uzyska uprawnienie będzie mogła zamieścić na swojej liście ostrzeżeń nazwy domen internetowych także w przypadku, gdy nie złożono zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. „Uprawnienie to przysługiwałoby Komisji Nadzoru Finansowego w odniesieniu do stron internetowych prowadzonych w języku polskim, zawierających informacje w języku polskim lub reklamowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

Projektowany przepis wprowadza dwie przesłanki dokonania takiego wpisu, które muszą być spełnione łącznie:

  • „strona internetowa powinna być wykorzystywana do świadczenia usług finansowych niezgodnie z wymogami regulacyjnymi”
  • „za zastosowaniem takiego środka przemawia ochrona interesów uczestników rynku finansowego”

 

KNF będzie również miał możliwość informowania na swojej stronie internetowej o karach pieniężnych nałożonych na nadzorowanie przez siebie podmioty. Takie informacje na swojej stornie internetowej podaje np. regulator z Cypru (CySEC).

 

Wyższe kary za nieautoryzowaną działalność

„Projekt przewiduje także zaostrzenie odpowiedzialności karnej za nieuprawnione prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w przypadku gdy następstwem czynu zabronionego jest niekorzystne rozporządzenie mieniem przez poszkodowanego.”

Obecnie maksymalna wysokość kary w takim przypadku to 5 mln złotych.


Jakub Wilk

Redaktor portalu FXMAG. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk