• Odbierz prezent
MEX POLSKA S.A.: Utworzenie odpisu aktualizacyjnego na niezamortyzowaną wartość nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym w lokal gastronomiczny spółki zależnej Emitenta. (2021-03-05 17:20)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
MEX POLSKA S.A.
Temat
Utworzenie odpisu aktualizacyjnego na niezamortyzowaną wartość nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym w lokal gastronomiczny spółki zależnej Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd „Mex Polska” S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”) informuje, że w dniu 05 marca 2021 roku otrzymał od spółki zależnej „CAFE BIS” SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (spółka w 100 % zależna od Emitenta) informację o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego o wartości 2 333 tys. zł na niezamortyzowaną wartość nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym w lokal gastronomiczny.. Przyczyną utworzenia odpisu jest niepewność utrzymania działalności ww. lokalu spowodowana pandemią i przedłużającym się obowiązkiem czasowego zamknięcia placówek gastronomicznych. W przypadku poprawy sytuacji spółki na skutek luzowania restrykcji sanitarnych odpis ulegnie zmniejszeniu lub całkowitemu rozwiązaniu. Zarząd Emitenta informuje, że odpis wskazany powyżej obciąży wynik finansowy Grupy Kapitałowej Mex Polska S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEX POLSKA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-248Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Polskiej Organizacji Wojskowej 25
(ulica)(numer)
42 634 67 3042 634 67 53
(telefon)(fax)
biuro@mexican.plwww.mexpolska.pl
(e-mail)(www)
725-19-67-625100475941
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05PAWEŁ KOWALEWSKIPREZES ZARZĄDU
2021-03-05PIOTR MIKOŁAJCZYKWICEPREZES ZARZĄDU

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk