• Odbierz prezent
MEX POLSKA S.A.: Informacja nt. uzyskanej subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy 2.0 przez  spółki zależne kapitałowo   od Mex Polska S.A. . (2021-03-05 17:02)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-05
Skrócona nazwa emitenta
MEX POLSKA S.A.
Temat
Informacja nt. uzyskanej subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach Tarczy 2.0 przez spółki zależne kapitałowo od Mex Polska S.A. .
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mex Polska S.A.(„Emitent”) z siedzibą w Łodzi informuje, że do dnia 05.03.2021 osiemnaście spółek zależnych kapitałowo od Emitenta otrzymało z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., w ramach programu „TARCZA FINANSOWA 2.0 POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM", subwencje finansowe, których łączna wartość wyniosła 2,7 mln zł. Spółki pozyskały Subwencję ze środków publicznych, które zostały przeznaczone na realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego w związku ze skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Emitent informuje, że ww. kwota może ulec zwiększeniu z uwagi na to , że złożone wnioski dwóch spółek zależnych są w trakcie procedury odwoławczej i wyjaśniającej. Zgodnie z dokumentami programowymi oraz umową otrzymania Subwencji, Subwencja może podlegać całkowitemu umorzeniu jeżeli zostaną spełnione warunki określone w regulaminie Programu Polskiego Funduszu Rozwoju. Z uwagi na konieczność wskazania we wniosku o przyznanie Subwencji danych finansowych opartych częściowo na prognozach, na podstawie których wyliczana była wysokość Subwencji, ostateczne rozliczenie kwoty udzielonej Subwencji nastąpi w terminie po 31 października 2021, jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022. Umorzeniu będzie podlegać część Subwencji niepodlegająca zwrotowi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEX POLSKA S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
90-248Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Polskiej Organizacji Wojskowej 25
(ulica)(numer)
42 634 67 3042 634 67 53
(telefon)(fax)
biuro@mexican.plwww.mexpolska.pl
(e-mail)(www)
725-19-67-625100475941
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-05PAWEŁ KOWALEWSKIPREZES ZARZĄDU
2021-03-05PIOTR MIKOŁAJCZYKWICEPREZES ZARZĄDU

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk