• Odbierz prezent
MERIT INVESTMENTS ASI S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich przymusowej dematerializacji (2021-02-28 18:26)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia: 2021-02-28
Skrócona nazwa emitenta
MERIT INVESTMENTS ASI S.A.
Temat
Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich przymusowej dematerializacji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. z siedzibą w Częstochowie, (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks Spółek Handlowych (KSH) oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, z późn. zm.), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki posiadających akcje wydane w formie dokumentów, do złożenia ich w Spółce celem dematerializacji i rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji, wydanych przez Spółkę, wygasa z dniem 1 marca 2021 roku. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie ww. ustawy.

Wezwanie jest piątym i ostatnim z pięciu obligatoryjnych wezwań przewidzianych przepisami.
Dokumenty akcji należy składać, za pisemnym pokwitowaniem, w siedzibie Spółki pod adresem ul. Bór 182, 42-202 Częstochowa, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 13:00.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MERIT INVESTMENTS ASI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERIT INVESTMENTS ASI S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
26-600Radom
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gazowa4 lok. 208
(ulica)(numer)
48 384 68 1048 384 68 10
(telefon)(fax)
biuro@meritinvest.plwww.meritinvest.pl
(e-mail)(www)
9482569794142555251
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-23Piotr BrewczyńskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk