• Odbierz prezent
MERCOR S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. na dzień 16  marca 2021 roku – sprostowanie omyłki pisarskiej (2021-02-18 10:26)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia:2021-02-18
Skrócona nazwa emitenta
MERCOR S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. na dzień 16 marca 2021 roku – sprostowanie omyłki pisarskiej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W Raporcie Bieżącym nr 06/2021, Zarząd „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”), prostuje oczywistą omyłkę pisarską, to jest w punkcie 1. Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dotyczącym: daty, godziny i miejsca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowego porządku obrad, w podpunkcie 7), po wyrazach: „w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela”, dopisuje się wyrazy: „serii D”.
W załączeniu, Spółka podaje tekst jednolity Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 marca 2021 roku, po sprostowaniu.Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
PlikOpis
1.Ogłoszenie_Zwołanie NWZA na 2021-03-16_po sprostowaniu.pdfOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MERCOR" S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERCOR S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-408Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzegorza z Sanoka2
(ulica)(numer)
058 3414245058 3413985
(telefon)(fax)
inwestorzy@mercor.com.plwww.mercor.com.pl
(e-mail)(www)
5840302214008047521
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-18
Krzysztof Krempeć
Prezes Zarządu


2021-02-18
Jakub Lipiński
Pierwszy Wiceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk