• Odbierz prezent
MERCOR S.A.: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MERCOR” S.A. zwołane na dzień 16 marca 2021 roku – sprostowanie omyłki pisarskiej (2021-02-18 10:28)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia:2021-02-18
Skrócona nazwa emitenta
MERCOR S.A.
Temat
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MERCOR” S.A. zwołane na dzień 16 marca 2021 roku – sprostowanie omyłki pisarskiej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W Raporcie Bieżącym nr 07/2021, Zarząd „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”), prostuje oczywistą omyłkę pisarską, to jest w punkcie 7) projektu Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, po wyrazach: „w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela”, dopisuje się wyrazy: „serii D”.
W załączeniu Spółka podaje Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 16 marca 2021 roku, po sprostowaniu.Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
PlikOpis
2.Projekty Uchwał na NWZA_2021-03-16_po sprostowaniu.pdfProjekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERCOR S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-408Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzegorza z Sanoka2
(ulica)(numer)
058 3414245058 3413985
(telefon)(fax)
inwestorzy@mercor.com.plwww.mercor.com.pl
(e-mail)(www)
5840302214008047521
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-02-18
Krzysztof Krempeć
Prezes Zarządu


2021-02-18
jakub Lipiński
Pierwszy Wiceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk