• Odbierz prezent
MERCOR S.A.: Nabycie 25% udziałów w Elmech-ASE sp. z o.o. (2021-12-07 16:50)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr36/2021
Data sporządzenia: 2021-12-07
Skrócona nazwa emitenta
MERCOR S.A.
Temat
Nabycie 25% udziałów w Elmech-ASE sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”), w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 23/2021 z dnia 19 lipca informuje, że w dniu 7 grudnia 2021 r. w wyniku zakończenia negocjacji ze spółką „Automatic Systems Engineering” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („Sprzedający”) oraz po przeprowadzeniu badania due diligence w Elmech - ASE Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim („Spółka”) podpisał umowę nabycia 757 (siedmiuset pięćdziesięciu siedmiu) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 25% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 25% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki.

Docelowo, w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Emitent będzie posiadał w Spółce łącznie 2.273 (dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy) udziały, stanowiące 50% kapitału zakładowego Spółki, uprawniające do 50% głosów na zgromadzeniu wspólników tej Spółki.

Wartość transakcji nabycia oraz objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki wynosi 3,1 mln zł (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych). Dodatkowo, Emitent informuje, że udzieli Spółce pożyczki do kwoty 2,1 mln zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych). Spółka rozwija technologię inteligentnego zarządzania energią na bazie produkowanych magazynów energii.

Transakcja nabycia udziałów oraz objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki umożliwi rozwój Emitenta bazując na efektach synergii pomiędzy Emitentem i Spółką - wykorzystaniu wiedzy inżynierskiej, potencjału produkcyjnego jak i baz danych.

Podpisanie ww. umowy z „Automatic Systems Engineering” Sp. z o.o. nie kończy prowadzonego przez Emitenta przeglądu opcji strategicznych (Raport bieżący nr 18/2021 z dnia 31.05.2021.)
Podstawa prawna:
Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne


MESSAGE (ENGLISH VERSION)MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERCOR S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-408Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzegorza z Sanoka2
(ulica)(numer)
058 3414245058 3413985
(telefon)(fax)
inwestorzy@mercor.com.plwww.mercor.com.pl
(e-mail)(www)
5840302214008047521
(NIP)(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-12-07
Krzysztof Krempeć
Prezes Zarządu


2021-12-07
Jakub Lipiński
Pierwszy Wiceprezes Zarządu
ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk