• Odbierz prezent
MERCATOR MEDICAL S.A.: Zawarcie znaczącej umowy (2021-03-01 15:18)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-03-01
Skrócona nazwa emitenta
MERCATOR MEDICAL S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Emitent”) informuje, że łączna wartość umów zawartych przez Emitenta oraz podmioty zależne od Emitenta z Kossan Latex Industries (M) SDN. BHD. z siedzibą w Klang, Malezja („Kossan”) oraz podmiotami powiązanymi w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniosła (w przeliczeniu na złote) 132.307 tys. zł, tj. przekroczyła 10% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych ustalonej na podstawie przekazanych do publicznej wiadomości skonsolidowanych raportów okresowych Emitenta. Przedmiotem umów są dostawy rękawic jednorazowych realizowane przez Kossan i podmioty powiązane rzecz Emitenta i jednostek zależnych Emitenta. Umowy są zawierane na warunkach powszechnie stosowanych dla umów tego typu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERCATOR MEDICAL S.A.Sprzęt i materiały medyczne
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-327Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
H. Modrzejewskiej30
(ulica)(numer)
(12) 665 54 00(12) 664 54 15
(telefon)(fax)
ir@mercatormedical.euwww.mercatormedical.eu
(e-mail)(www)
677-10-36-424350967107
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-01Witold Kruszewski
Monika Żyznowska
Członek Zarządu
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk