• Odbierz prezent
MERCATOR MEDICAL S.A.: Szacunkowe wyniki pierwszego kwartału 2021 r. (2021-04-20 19:28)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia: 2021-04-20
Skrócona nazwa emitenta
MERCATOR MEDICAL S.A.
Temat
Szacunkowe wyniki pierwszego kwartału 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent"), w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych Emitenta i poszczególnych jednostek Grupy Emitenta, szacuje, że w pierwszym kwartale 2021 roku Grupa Emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe:
1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 552,1 mln zł, wobec 202,8 mln zł w I kw. 2020 r. oraz 652,2 mln zł w IV kw. 2020 r.,
2) skonsolidowany wynik EBITDA: ok. 302,8 mln zł, wobec 35,3 mln zł w I kw. 2020 r. oraz 405,4 mln zł w IV kw. 2020 r.,
3) skonsolidowany zysk netto: ok. 287,4 mln zł, wobec 20,6 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r. oraz 348,6 mln zł zysku netto w IV kw. 2020 r.
Na dzień 31 marca 2021 r. Grupa Emitenta dysponowała ok. 663,4 mln zł gotówki netto oraz innych aktywów finansowych (jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych).
Prezentowane wielkości mają charakter wstępny i szacunkowy. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Emitenta za pierwszy kwartał 2021 r. jest w trakcie przygotowywania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERCATOR MEDICAL S.A.Sprzęt i materiały medyczne
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-327Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
H. Modrzejewskiej30
(ulica)(numer)
(12) 665 54 00(12) 665 54 15
(telefon)(fax)
ir@mercatormedical.euwww.mercatormedical.eu
(e-mail)(www)
677-10-36-424350967107
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-20Witold Kruszewski
Monika Żyznowska
Członek Zarządu
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk