• Odbierz prezent
MERCATOR MEDICAL S.A.: Proponowane podwyższenie ceny minimalnej odkup akcji własnych (2021-03-24 18:19)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-03-24
Skrócona nazwa emitenta
MERCATOR MEDICAL S.A.
Temat
Proponowane podwyższenie ceny minimalnej odkup akcji własnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do informacji nt. rekomendacji w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2020 przekazanej w raporcie bieżącym nr 13/2021 z dnia 17 marca 2021 r., Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Emitent”) informuje, że podjął decyzję o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta, aby cena nabycia akcji własnych w ramach rekomendowanego odkupu akcji nie była niższa niż 500,00 zł (pięćset złotych) i wyższa niż 770,00 zł (siedemset siedemdziesiąt złotych).
Podwyższenie rekomendowanej ceny minimalnej odkupu akcji wynika z uwzględnienia postulatów zgłaszanych w szczególności przez inwestorów indywidualnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERCATOR MEDICAL S.A.Sprzęt i materiały medyczne
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-327Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
H. Modrzejewskiej30
(ulica)(numer)
(12) 665 54 00(12) 664 54 15
(telefon)(fax)
ir@mercatormedical.euwww.mercatormedical.eu
(e-mail)(www)
677-10-36-424350967107
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-24Witold Kruszewski
Monika Żyznowska
Członek Zarządu
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk