• Odbierz prezent
MERCATOR MEDICAL S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (2021-04-26 17:55)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr22/2021
Data sporządzenia: 2021-04-26
Skrócona nazwa emitenta
MERCATOR MEDICAL S.A.
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2021 r.:
Anabaza Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) – liczba przysługujących głosów: 9.982.714; procentowy udział w liczbie głosów na Zgromadzeniu: 92,8%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 67,9%.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERCATOR MEDICAL S.A.Sprzęt i materiały medyczne
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-327Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
H. Modrzejewskiej30
(ulica)(numer)
(12) 665 54 00(12) 665 54 15
(telefon)(fax)
ir@mercatormedical.euwww.mercatormedical.eu
(e-mail)(www)
6771036424350967107
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-26Witold Kruszewski
Monika Żyznowska
Członek Zarządu
Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk