• Odbierz prezent
MEGARON S.A.: Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A. (2022-06-23 14:33)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2022
Data sporządzenia: 2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
MEGARON S.A.
Temat
Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Megaron S.A. z siedzibą w Szczecinie w nawiązaniu do przedstawionego w raporcie bieżącym nr 5/2022 z dnia 01 czerwca 2022 roku porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 roku informuje, że uprawniony akcjonariusz Spółki, Pan Mariusz Sikora, w dniu 23 czerwca 2022r. zgłosił Pana Andrzeja Malec jako kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Andrzej Malec ukończył studia magisterskie w zakresie filozofii ze specjalizacją w logice na Moskiewskim Uniwersytecie Państwowym im. Łomonosowa (1991), studia magisterskie w zakresie prawa na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Prawa w Białymstoku, 1993), a także studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie (2004). Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał na Uniwersytecie Łódzkim, na podstawie rozprawy poświęconej teorii definicji prawniczej (2000). Ukończył także kursy zawodowe w zakresie rachunkowości (PSR - 1995, MSR – 2002, MSSF – 2006). Uzyskał świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe (1995) oraz uprawnienia doradcy podatkowego (1998), a także zdał egzamin radcowski (2017). W latach 1993-1996 był głównym księgowym i dyrektorem ds. ekonomiczno-prawnych w biznesie rodzinnym. W latach 1996-2000 był dyrektorem ds. finansowych i prawnych w BOS S.A. z siedzibą w Białymstoku. W latach 2000-2005 prowadził centrum usług wspólnych świadczące usługi głównie na rzecz dwóch grup kapitałowych: BOS S.A. z siedzibą w Białymstoku oraz MISPOL S.A. z siedzibą w Suwałkach. Od 2006 roku jest partnerem w firmie prawniczej „Kochański & Partners” sp. kom. z siedzibą w Warszawie. W latach 2014-2015 był także rektorem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Niezależnie, doradza też zarządom spółek i zasiada w radach nadzorczych.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Malec nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pan Andrzej Malec spełnia wymogi dla członków komitetu audytu określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym oraz oświadczył, że nie istnieją rzeczywiste i istotne powiązania jego osoby z akcjonariuszem Spółki Megaron S.A. posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, zgodnie z pkt. 4.9.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEGARON S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
70-892Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pyrzycka3 e, f
(ulica)(numer)
91 46 64 562 91 46 64 541
(telefon)(fax)
kontakt@megaron.com.plwww.megaron.com.pl
(e-mail)(www)
852-05-08-938810403202
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-23Mariusz SikoraCzłonek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk