• Odbierz prezent
Meetrics jako jedna z pierwszych firm na świecie zmodyfikowała algorytm anty-fraudowy pod najnowszy standard Media Rating Council

Meetrics, wiodący europejski dostawca rozwiązań do weryfikacji efektywności reklam, jako jedna z pierwszych firm na świecie wprowadził do swojego algorytmu modyfikacje mające na celu zagwarantowanie wykrywania i filtrowania podejrzanego ruchu w przestrzeni reklamowej - Invalid Traffic (IVT) Detection and Filtration - zgodnie z najnowszymi wytycznymi organizacji nadzorczej Media Rating Council (MRC). Budżety marketerów będą teraz lepiej chronione przed oszustwami reklamowymi.

Nowe wytyczne MRC (IVT 2.0) dotyczące wykrywania i filtrowania podejrzanego ruchu, które weszły w życie pod koniec czerwca 2021 r., są aktualizacją wytycznych pierwotnych, z 2015 roku, a ich celem jest uwzględnienie w pełni zagrożeń i problemów istniejących w dzisiejszym środowisku internetowym.

Meetrics znalazł się w gronie pierwszych firm na świecie, które dostosowały się do tego nowego standardu - firma wprowadziła do swojego algorytmu modyfikacje mające na celu zagwarantowanie wykrywania i filtrowania podejrzanego ruchu zgodnie z wytycznymi IVT 2.0. Co więcej, rozwiązanie Meetrics przeszło właśnie weryfikację audytorów MRC, co jest potwierdzeniem jakości i zgodności z nowymi wytycznymi – czyni to platformę Meetrics Ad Fraud Prevention jednym z wiodących rozwiązań na światowym rynku w obszarze zapobiegania fraudom.

Zaktualizowane wytyczne MRC wyznaczają nowe standardy rozwiązań do wykrywania i filtracji IVT. Jako jedna z pierwszych firm na świecie, które chronią budżety reklamodawców przed fraudami, Meetrics wprowadza innowacyjne rozwiązania w zakresie wykrywania i zapobiegania oszustwom reklamowym, aby objąć coraz szybciej rozwijającą się gamę zasobów i środowisk. Cieszę się, że kroki, które podjęliśmy, aby spełnić nowe wymagania IVT, zostały uznane przez MRC – mówi Philipp von Hilgers, współzałożyciel i dyrektor zarządzający Meetrics.

MRC definiuje podejrzany ruch (Invalid Traffic) ogólnie jako ruch lub powiązaną aktywność, która nie spełnia określonych kryteriów jakości lub kompletności, lub w inny sposób nie reprezentuje legalnego ruchu, który powinien być uwzględniony w pomiarach. Jednym z powodów, dla których ruch może zostać uznany za nieprawidłowy, jest to, że jest on wynikiem innych niż ludzkie działań (pająki, boty itp.), lub aktywności mających w założeniu na celu właśnie generowanie IVT.

Wprowadzona przez MRC aktualizacja (Invalid Traffic Addendum, ITV 2.0) dotycząca podejrzanego ruchu, stanowi pierwszy kompleksowy “przegląd” wytycznych od czasu utworzenia tych standardów i zawiera szereg ważnych uzupełnień i poprawek do poprzednich wytycznych MRC dotyczących IVT (z 2015 r.). W związku z tym tzw. wyrafinowany ruch podejrzany (Sophisticated Invalid Traffic - SIVT) został podzielony na 15 konkretnych obszarów, które są już objęte zaktualizowaną technologią Meetrics – komentuje Hubert Świtalski, Regional Manager CEE.

***

O MRC (Media Rating Council)

Media Rating Council (MRC) to stowarzyszenie branżowe non-profit założone w 1963 roku na polecenie Kongresu USA, składające się z wiodących firm telewizyjnych, radiowych, mediów drukowanych i mediów cyfrowych, a także reklamodawców, agencji reklamowych i stowarzyszeń branżowych, których celem jest zapewnienie rzetelnych, wiarygodnych i skutecznych usług pomiarowych. Firmy zajmujące się pomiarami, ubiegające się o akredytację MRC, są zobowiązane do ujawnienia swoim klientom wszystkich metodologicznych aspektów ich usług; przestrzegania minimalnych standardów MRC dotyczących badań nad oceną mediów oraz innych obowiązujących w branży wytycznych dotyczących pomiarów; i poddawania się audytom zaprojektowanym przez MRC w celu uwierzytelnienia i wyjaśnienia ich procedur. Ponadto członkowie MRC aktywnie zajmują się zagadnieniami badawczymi, które uważają za priorytetowe, w celu poprawy jakości badań na rynku. Obecnie około 110 produktów badawczych jest audytowanych przez MRC.

Dodatkowe informacje o MRC można znaleźć na stronie www.mediaratingcouncil.org

O Meetrics

Meetrics, wiodący europejski dostawca rozwiązań do weryfikacji efektywności reklam, jest od września br. częścią amerykańskiej grupy Double Verify, notowanej na nowojorskiej giełdzie (NYSE: DV).

Od 2008 r. Meetrics dostarcza rozwiązań do polepszania jakości marketingu online. Dodatkowo, mierząc Viewability reklam online, Meetrics dostarcza narzędzi do kontroli środowiska reklamowego, grup docelowych i zapobiega reklamom fraudowym. Meetrics jest pierwszą europejską firmą akredytowaną przez MRC (Media Rating Council) za wyspecjalizowane wykrywanie fraudów i pomiary viewability dla reklam display i wideo. Wiodące światowe firmy polegają na produktach i usługach Meetrics. Firma jest także jedynym europejskim dostawcą neutralnych pomiarów Viewability współpracującym z Facebookiem i Google.

Meetrics w swoich badaniach opiera się na definicji Viewability rekomendowanej przez IAB i Media Rating Council. Reklama jest uważana za widoczną jeśli co najmniej 50 proc. jej powierzchni jest widoczna na ekranie przez co najmniej sekundę. Dla reklam wideo, rekomendowana jest zasada „50/2”, co oznacza, że co najmniej 50 proc. powierzchni reklamy musi być widoczne przez 2 sekundy.

Więcej informacji: www.meetrics.com


Wiadomości prasowe

Wiadomości prasowe, dostarczane m.in. ze spółek giełdowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, Startup'ów oraz mikro przedsiębiorstw

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk