• Odbierz prezent
MEDINICE S.A.: Zakończenie pierwszej z planowanych dwóch faz przewlekłych badań przedklinicznych w projekcie CoolCryo (2021-03-09 17:06)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-03-09
Skrócona nazwa emitenta
MEDINICE S.A.
Temat
Zakończenie pierwszej z planowanych dwóch faz przewlekłych badań przedklinicznych w projekcie CoolCryo
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Medinice S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2020 „Rozpoczęcie badań przedklinicznych w projekcie CoolCryo" opublikowanego w dniu 8 grudnia 2020 r. w systemie ESPI, informuje, że w dniu 09 marca 2021 r. zakończyła się pierwsza faza przewlekłych badań przedklinicznych na zwierzętach prowadzonych przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu na zlecenie Emitenta.

Celem pierwszorzędowym badania była ocena bezpieczeństwa zastosowania krioaplikatora CoolCryo. Celem drugorzędowym badania była ocena skuteczności zastosowania wyrobu medycznego CoolCryo. Rezultaty przeprowadzonych badań zostały ocenione pozytywnie i krioaplikator został skierowany do drugiej fazy badań.

Emitent planuje zakończenie drugiej fazy przewlekłych badań przedklinicznych do końca czerwca 2021 r. oraz niezwłoczne dostarczenie stosownej dokumentacji do URPL (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych) z wnioskiem o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badań klinicznych.

CoolCryo to system do wykonywania małoinwazyjnej krioablacji kardiochirurgicznej. CoolCryo do leczenia tkanek wykorzystuje bardzo niską temperaturę. System został zaprojektowany specjalnie do ablacji kardiochirurgicznej wykonywanej techniką małoinwazyjną z wytworzeniem mini dostępu do serca z zastosowaniem technik wideotorakoskopowych zamiast typowej sternotomii, czyli przecięcia mostka.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDINICE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-805Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chmielna132/134
(ulica)(numer)
+48 725 500 051
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6631868308260637552
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-09Sanjeev ChoudharyPrezes Zarządu
2021-03-09Arkadiusz DorynekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk