• Odbierz prezent
MEDINICE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r. (2021-05-06 17:30)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
MEDINICE S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Medinice S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy¿ej 5 %
Treść raportu:
Działając zgodnie z art.70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz.U. nr 184 poz. 1539 ze zmianami Zarząd Medinice S.A. przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 6 maja 2021 r. , na którym to Zgromadzeniu byli obecni akcjonariusze którym przysługuje 2.169.463 akcji - 40,46% udziału w ogólnej liczbie głosów.

1. SANJEEV CHOUDHARY, któremu przysługiwało 1 502 985 głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 69,28% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu w dniu 6 maja 2021 r., które stanowią 28,03% udziału w ogólnej liczbie głosów,

2. PIOTR ŁUKASZ SUWALSKI, któremu przysługiwało 414 408 głosów na walnym zgromadzeniu, które stanowiły 19,10% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu w dniu 6 maja 2021r. oraz 7,73% udziału w ogólnej liczbie głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDINICE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-805Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chmielna132/134
(ulica)(numer)
+48 725 500 051
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6631868308260637552
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-06Sanjeev ChoudharyPrezes Zarządu
2021-05-06Arkadiusz DorynekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk