• Odbierz prezent
MEDINICE S.A.: Otrzymanie zawiadomień, o którym mowa w art. 19 ust. 1 MAR (2021-03-02 17:13)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr3/2021
Data sporządzenia:2021-03-02
Skrócona nazwa emitenta
MEDINICE S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomień, o którym mowa w art. 19 ust. 1 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe³ni¹ce obowi¹zki zarz¹dcze.
Treść raportu:

Zarząd Medinice S.A. ("Spółka") informuje, że 2 marca 2021 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w związku zawarciem transakcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce, tj. z Panią Joanną Bogdańską, Przewodniczą Rady Nadzorczej Spółki, Panią Agnieszką Rosińską i Panem Bartoszem Foroncewiczem, Członkami Rady Nadzorczej.

Otrzymane zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Powiadomienie J.Bogdańska.pdfZawiadomienie J.Bogdańska
Powiadomienie A. Rosińska.pdfZawiadomienie A.Rosińska
Powiadomienie B. Foroncewicz.pdfZawiadomienie B.Foroncewicz
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDINICE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-805Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chmielna132/134
(ulica)(numer)
+48 725 500 051
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6631868308260637552
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-02Sanjeev ChoudharyPrezes Zarządu
2021-03-02Arkadiusz DorynekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk