• Odbierz prezent
MEDINICE S.A.: Otrzymanie zawiadomień, o których mowa w art. 19 ust. 1 MAR (2021-03-03 14:43)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr4/2021
Data sporządzenia:2021-03-03
Skrócona nazwa emitenta
MEDINICE S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomień, o których mowa w art. 19 ust. 1 MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pe³ni¹ce obowi¹zki zarz¹dcze.
Treść raportu:

Zarząd Medinice S.A. ("Spółka") informuje, że 3 marca 2021 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, w związku z zawarciem transakcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze w Spółce, tj. z Panem Tadeuszem Wesołowskim, Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki oraz z Panami Wojciechem Wróblewskim i Bogdanem Szymanowskim, Członkami Rady Nadzorczej.

Otrzymane zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
Powiadomienie T. Wesołowski.pdfZawiadomienie T. Wesołowski
Powiadomienie W. Wróblewski.pdfZawiadomienie W. Wróblewski
Powiadomienie B. Szymanowski.pdfZawiadomienie B. Szymanowski
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDINICE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-805Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Chmielna132/134
(ulica)(numer)
+48 725 500 051
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6631868308260637552
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-03Sanjeev Choudhary
Prezes Zarządu
2021-03-03Arkadiusz DorynekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk