• Odbierz prezent
MEDINICE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Medinice S.A. na dzień 29 grudnia 2021 roku (2021-12-02 18:34)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr55/2021
Data sporządzenia:2021-12-02
Skrócona nazwa emitenta
MEDINICE S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Medinice S.A. na dzień 29 grudnia 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ) Spółki na dzień 29 grudnia 2021 roku, na godz. 11, które odbędzie się w siedzibie Spółki, to jest w Warszawie; w lokalu pod adresem: ul. Stefana Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa (ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki w załączeniu).

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_Medinice S.A..pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ - Medinice S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDINICE S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-103Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stefana Hankiewicza2
(ulica)(numer)
+48 725 500 051
(telefon)(fax)
biuro@medinice.plmedinice.pl
(e-mail)(www)
6631868308260637552
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-12-02Sanjeev ChoudharyPrezes Zarządu
2021-12-02Arkadiusz DorynekWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk